30/11 Lansering ”Möt en forskare”, Digitalt

Anmäl dig här!

Nytt koncept – Möt tre forskare!

Möt tre forskare är en intervjuserie där syftet är att nå ut med aktuell och intressant forskning till verksamheter inom offentlig måltid. I intervjuerna går vi på djupet inom forskarnas ämnesområde och diskuterar frågor som har relevans för måltidsverksamheter. Syftet med samtalen är att ge verksamhetsansvariga inspiration och kunskap som kan omsättas i praktiken inom vård, skola och omsorg.

Målgruppen är främst måltidschefer och måltidsutvecklare, men även andra yrkeskategorier med ett intresse för ämnena. I en arbetsgrupp kan det vara lämpligt att titta på de olika avsnitten tillsammans för fortsatt diskussion och implementering.

Publikationsplan

  • Intervju 1: Mat, kultur och lärande med Päivi Palojoki, professor, Helsingfors universitet
  • Intervju 2: Multisensorik med Johan Swahn, universitetsadjunkt, fil dr. Örebro universitet
  • Intervju 3: Sociologiska och psykologiska aspekter av mat och måltider, Cecilia Olsson, universitetslektor, docent Umeå universitet