Möt en forskare – samtalsserie i tre delar. Nu lanserad!, Digitalt

Anmäl dig här!

Forskningsforum offentliga måltider

NYTT KONCEPT – MÖT EN FORSKARE – EN SAMTALSSERIE I TRE DELAR!

Möt tre forskare som lanserades under senhösten är en inspirerande samtalsserie i tre delar som är framtagen i samverkan med Måltid Sverige i syfte att nå ut med aktuell och intressant forskning till verksamheter inom offentlig måltid.

I tre spännande samtal går vi på djupet in i forskarnas ämnesområde och diskuterar frågor av hög relevans för dig som arbetar som måltidschef och måltidsutvecklare samt andra yrkeskategorier som vill fördjupa sig inom områdena Mat, kultur och lärande, Multisensorik samt Sociologiska och psykologiska aspekter av mat och måltider. Syftet med samtalen är att ge verksamhetsansvariga inspiration och kunskap som kan omsättas i praktiken inom vård, skola och omsorg.

När du anmäler dig får du tillgång till vår digitala plattform där du kan ta del av alla tre samtal med:

  • Päivi Palojoki, professor, Helsingfors universitet som talar om Mat, kultur och lärande samt skolmåltidens enorma potential.
  • Johan Swahn, universitetslektor, fil dr. Örebro universitet om multisensorik och upplevelser som kan påverka måltidsupplevelsen i vård, skola och omsorg.
  • Cecilia Olsson, universitetslektor, docent Umeå universitet om sociologiska och psykologiska aspekter av mat och måltider.