17/4 Nätverksträff Måltid Sverige Integrerade måltider i förskola och skola- Organisatorisk samverkan för integrerade och trivsamma måltider, Digitalt

Anmäl dig här!

Vilka förutsättningar krävs för att en skolorganisation kan bidra till integrerade och trivsamma måltider på att framgångsrikt sätt? 

Måltid Sverige välkomnar till deras nätverksträff på temat integrerade måltider i förskola och skola. Vid den här träffen är fokus på skolledningens roll i arbetet med integrerade måltider.

Medverkande:

  • Cecilia Olsson & Maria Waling, måltidsforskare Umeå universitet – vilka sociala och fysiska aspekter som har betydelse för hur elever upplever skolmåltiden? Det vetenskapliga kunskapsläget
  • Helena Pettersson, koststrateg i Nacka kommun –  delar med sig av deras måltidspedagogiska-nätverk, certifieringen för hållbara måltider, och vikten av goda relationer mellan olika yrkesgrupper
  • Karin Thorell, rektor Karlstad Västerstrandsskolan F – 3 Rektorn som möjliggörare – Hur får man pedagoger att bli engagerade, och kan ordnade aktiviteter öka hunger hos elever som leder till bättre inlärning?
  • Ann-Christin Pinola, rektor Bollebygd – Vikten av att arbeta med Schemalagda måltider
  • Erika Ek, Verksamhetsutvecklande måltidsstrateg i Burlövs kommun – Kommunens projekt Pedagogiska odlingar i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Ett samverkansprojekt med många ringar på vattnet.

När? Onsdag 17 april, kl. 13:30-16:30
Var? Digitalt, länk skickas ut dagen innan.

Anmälan stänger 15/4.