10/10 Studiebesök på Halla Gård och Framtidsgården Bjertorp, Kvänum

Anmäl dig här!

Vi välkomnar Skolmatsakademins medlemmar till en dag där vi fördjupar oss i framtidens livsmedelsproduktion genom två intressanta gårdsbesök.

På förmiddagen kommer vi att besöka  Halla Gård i Kvänum och träffa Anders som är en nytänkande visionär som kombinerar utmärkt djuromsorg med hållbar drift av gården.

Efter god lunch och kortare workshop besöker vi på eftermiddagen Framtidsgården Bjertorp, där vi får ta del av framtidens jordbruk i praktiken och vilka nya metoder som behövs för en hållbar primärproduktion med målet att nå klimatneutralitet 2050.

När? Heldag, 10 oktober
Var? Kvänum

Programpunkter:

9.30 Uppstart och presentation av Halla Gård
Dragning kring hållbarhetsarbete
12.15 Lunch
Besök på Framtidsgården Bjertorp
ca 15.30 Avrundning och slut för idag

Sista anmälan 1/10
Endast 25 platser.