Energieffektiva kök

Måltid Sverige och Skolmatsakademin bjuder in till digitalt seminarium på temat Energieffektiva kök – effekt, utrustning och arbetsmetoder

Målgrupp: Kost- och måltidschefer, utvecklare, kökschefer

Innehåll och medverkande

  • Energieffektivisering av storkök – Josep Termens, koordinator för Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) och expert på energioptimering vid Chalmers Industriteknik
  • Effektutjämning för storkök – Sandra Harbom, Uppsala kommun
  • Val av utrustning i nya som befintliga kök – Niklas Nordqvist, Tengbom
  • Erfarenhetsbank – Niklas Elwing Saxius, fokusgrupp utrustning Kost & Näring