Innovativ kompetensförsörjning

– en modell för att möta kompetensbrist inom offentlig sektor

Projektperiod februari 2024 – januari 2027. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.

Bakgrund

Välfärden står inför en omfattande kompetensutmaning det kommande decenniet. Demografiska förändringar bidrar till arbetskraftsbrist samtidigt som behoven av vård och omsorg ökar kraftigt. Eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt många nya medarbetare att rekrytera till välfärdsyrkena, kommer arbetsgivarnas förmåga att ta tillvara den kompetens som redan finns att vara helt central för att klara kompetensförsörjningen.

Mål

Projektet ska testa och ta fram en modell för att avlasta utbildad personal inom vård, måltid och skola genom att möjliggöra uppgiftsväxling och samverkan över organisationsgränser och sektorer genom att införa en ny tvärprofessionell yrkesroll.

Hur?

Genom en designdriven innovationsmodell

  • Förstå nuläge
  • Utforska förbättringspotential
  • Mini design sprint från skalning
  • Sammanställa och skapa digitalt verktyg
  • Sprida erfarenheter till de som önskar lära sig mer

Projektteam

Medfinansiärer/ testbäddar

  • Lidköpings kommun
  • Ulricehamns kommun
  • Sjukhusmåltider i Fyrbodal och område Södra Älvsborg.

RISE – Enheten Hållbar konsumtion & produktion/ Hållbara måltider

Projektledning och kontaktnät mot verksamheter. Erfarenhet av att arbeta för offentlig sektor med särskilt fokus på måltidsfrågor via nätverken Skolmatsakademin och Måltid Sverige

RISE – Enheten inkluderande systeminnovation

Expertis inom facilitering och metoder inom samskapande, människocentrerade, inkluderande innovations- och förändringsprocesser.

Validering Väst (Regionutveckling VGR)
Validering Väst är delaktiga i projektet med expertis inom validering, handledarskap och innovativ rekrytering.

Kontakt

Gunilla Martinsson: gunilla.martinsson@ri.se

Michaela Holmberg: michaela.holmberg@ri.se


Här kan du följa vad som händer i projektet.