Väl godkänt för skolmåltiden i grundskolan

Under 2018-2021 drev Skolmatsakademin projektet ”Väl godkänt för skolmåltiden i grundskolan”. Uppdraget var att ta fram en metod för schemalagda måltider samt att undersöka den pedagogiska måltidens potential . Som ett resultat av detta skapades ”Handbok för schemalagda måltider” som vänder sig till alla som arbetar på – och med – skolan med det gemensamma uppdraget att utbilda skolans elever om en hälsosam och hållbar livsstil.

Idén med en modell för schemalagda måltider hade flera motiv men ett tydligt fokus i projektet var på skolans elever. En välplanerad, integrerad måltid, tillför en viktig pusselbit för att motverka skolavhopp och att elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Handboken handlar alltså inte bara om hur skolan kan få till schemalagd lunch. Det handlar lika mycket om att ta till vara på den pedagogiska måltiden och hur ökad samverkan mellan skolpersonalen kan skapa trygghet, studiero och bidra till skolans hälsofrämjande uppdrag.

Modell för schemalagda måltider

Baserat på erfarenheter från arbetet i projektets pilotskolor tog Skolmatsakademin fram en arbetsmodell för schemalagda måltider som fungerar som stöd för skolor som vill införa schemalagda måltider som stärker skolans roll som en trygg och hälsofrämjande verksamhet. Modellen fungerar också som ett verktyg för ökad samverkan mellan skolans personal samt som en metod för att utveckla skolans pedagogiska måltider med. Utöver själva metoden för schemalagda måltider har  Skolmatsakademin också arbetat fram ett stöddokument som ger vägledning i arbetet med pedagogiska måltider. Bland annat finns förslag på hur en uppdragsbeskrivning fördelat på skolverksamhetens olika professioner bör utformas med olika ansvars- och samverkansområden med elevens lärande i centrum.

Här finns:

Handbok För Schemalagda Måltider

Kortversion Handbok För Schemalagda Måltider

Nätverk

Efter projektet har Skolmatsakademin startat ett nischat nätverk som tar arbetet med schemalagda skolmåltider vidare. Nätverket tar tar bäring på projektet Ett nytt recept för skolmåltiden som drivs av Livsmedelsverket och Vinnova.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Gunilla Martinsson.

E-post: gunilla.martinsson@ri.se