Projekt och samarbeten

I Skolmatsakademin har vi ofta många bollar i luften och vi älskar att samverka och samarbeta med andra skolmatsvänner och offentliga måltidsaktörer. Målet är alltid att få till bra, goda, integrerade, hållbara, näringsriktiga, säkra och trivsamma måltider till våra matgäster.

LEARNFOOD

Nätverket LEARNFOOD består av aktörer från Sverige, Norge och Danmark och har som syfte att underlätta erfarenhetsutbyte med fokus på kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte avseende skolmåltidens roll i lärande för hållbar utveckling.

Väl godkänt för skolmåltiden i grundskolan

Under 2018-2021 drev Skolmatsakademin projektet ”Väl godkänt för skolmåltiden i grundskolan”. Uppdraget var att ta fram en metod för schemalagda måltider samt att undersöka den pedagogiska måltidens potential och som ett resultat av projektet  skapades ”Handbok för schemalagda måltider”.

Future Kitchen

Behovet av personal och kraven på kompetens höjs i och med en snabbt ökande befolkningsmängd och växande måltidsbransch. Projektet Future Kitchen lockar framtidens arbetskraft och nya kollegor till de offentliga köken.
Projektet avslutades november 2023

Validering Kock

Tillsammans med Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) och Validering Väst har Skolmatsakademin drivit implementeringen av en valideringsmodell för kockar i offentliga kök.

Måltid Sverige

Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer. Skolmatsakademin samverkar med Måltid Sverige på ett flertal sätt idag, bland annat delar vi värdorganisation i RISE Research Institutes of Sweden.

Övriga projekt och samarbeten

Här samlas övriga projekt och samarbeten som är aktuella för Skolmatsakademin