Måltid Sverige

Måltid Sverige är en samlande arena för oss som arbetar med måltiden inom skola, vård eller omsorg. Ta del av kunskap, erfarenheter, samarbeten, utbildningar, forskning och innovationer. Skolmatsakademin samverkar med Måltid Sverige på ett flertal sätt idag, bland annat delar vi värdorganisation i RISE Research Institutes of Sweden. 

Måltid Sverige bygger på ett partnerskap bland Sveriges regioner och alla oss som på något sätt arbetar med måltiden inom förskola, skola, vård och omsorg. Uppstarten finansieras av Västra Götalandsregionen med RISE som värdorganisation. Region Halland och Landstinget Sörmland är med som partners.

Läs mer på Måltid Sveriges hemsida