Här samlas information och material från projekt och samarbeten som Skolmatsakademin på ett eller annat sätt är delaktig i, eller medverkat på någon typ av aktivitet.


Länsstyrelsen Värmland: Framtidens offentliga måltider- i klassrummet, i skolrestauranger och i utemiljön. Konferens 8 maj -23

Relivs – Resurseffektiv livsmedelshantering