Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk i Västra Götaland som startades år 2006 för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. Vi vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. Skolmatsakademin är en samlande kraft för skolmatsfrågor i Västra Götaland!

Aktivt nätverk

Skolmatsakademins nätverk är till för dig som är verksam i förskolan, i skolan eller i skolrestaurangen och som på något sätt kommer i kontakt med skolmåltider. Här är några av de saker som Skolmatsakademin arrangerar för dig valt att vara medlem hos oss:

  • Nätverksträffar
  • Utbildningar för skolans personal
  • Koordinering av utvecklingsprojekt
  • Samordning av arbetsplatsbyten och studiebesök
  • Gemensamt material
  • Marknadsföring av skolmåltiderna i Västra Götaland

Våra medlemmar

För närvarande är 50 kommuner och skolorganisationer i Västra Götaland medlemmar i Skolmatsakademins nätverk.

Mycket av Skolmatsakademins arbete och verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte, goda exempel och att lära av varandra för att komma framåt inom skolmåltiderna.

Finansiering av vår verksamhet

Skolmatsakademin finansieras av Västra Götalandsregionens miljö- och regionutvecklingsnämnden tillsammans med deltagande kommuner och skolorganisationer i Västra Götaland.


Det här är Skolmatsakademin- se filmen!