Validering Kock

Tillsammans med Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) och Validering Väst har Skolmatsakademin drivit implementeringen av en valideringsmodell för kockar i offentliga kök. 

Fokus på kompetensförsörjningsfrågan

Tillsammans med Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger (UHR) och Validering Väst har Skolmatsakademin drivit implementeringen av en valideringsmodell för kockar i offentliga kök. Modellen grundar sig på branschens krav för anställningsbarhet och erbjuder bättre möjligheter att bättre ta tillvara på befintliga resurser i köken. Dessutom innebär den nya verktyg för att nyanställa, provanställa och jobba mer strategiskt med kompetensförsörjningsfrågan i din verksamhet.

Många kommuner är redan igång

Ungefär femton av Skolmatsakademins medlemskommuner och måltidsorganisationer har redan utbildade yrkesbedömare, handledare och har kommit igång och genomfört ett antal valideringar. Valideringsmodellen har visat sig vara ett verktyg som bidragit till många mervärden såsom ökad yrkesstolthet, ökat självförtroende hos medarbetarna, attraktivare organisation. Idag har vi över 100 nya ”godkända” kockar i våra västsvenska kök – men vi kan och vi behöver bli fler om vi ska kunna vara förberedda inför framtidens pensionsavgångar och brist på utexaminerade kockar.

Så här går en validering till

För att använda sig av valideringsmodellen såsom Skolmatsakademin använt sig av den behöver du följande:

  • En utbildad och certifierad yrkesbedömare. Välj att handplocka någon från din egen verksamhet eller låna in en yrkesbedömare från en närliggande kommun. Utbildning och certifiering av yrkesbedömare handhas av UHR-utbildning AB. På UHR:s hemsida finns mer information. Länk till UHRs webbsida
  • Utbildade eller erfarna handledare inom kollegial handledning på arbetsplatsen. Detta för att underlätta vid ett eventuella kompletteringar efter kartläggning och/eller bedömning. Kollegial handledning kommer också till nytta vid annan handledning exempelvis i arbetsplatsförlagt lärande (APL). Handledarutbildning handhas av Validering Väst i Västra Götaland. Länk till Validering i Västs hemsida

Skolmatsakademins medlemsorganisationer erbjuds med jämna mellanrum att i en samordnad form utbilda fler yrkesbedömare och handledare.

Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Validering enligt branschens krav är en kostnadseffektiv modell.

  • Yrkesbedömare: UHR utbildar och certifierar yrkesverksamma kockar, totalt 5 timmar. 6000 kr (engångskostnad)
  • Fas 1: Yrkesbedömaren kartlägger en validand, ca 4 – 6 timmar. 2500 kr/ fas och validand.
  • Fas 2: Valideringen sker på en arbetsplats. Max 10 dagar. 3500 kr/ fas och validand.
  • Handledare: Validering Väst utbildar och diplomerar yrkesverksamma kockar eller måltidsbiträden i kollegial handledarutbilding. 6 timmar. Kostnadsfritt för kommuner och verksamheter i Västra Götaland.

Kontaktuppgifter

Länk till kontaktuppgifter

 


Läs om vår valideringsträff 23 maj här!