Future Kitchen

Behovet av personal och kraven på kompetens höjs i och med en snabbt ökande befolkningsmängd och växande måltidsbransch. Projektet Future Kitchen lockar framtidens arbetskraft och nya kollegor till de offentliga köken.

Varje dag serveras 3 miljoner måltider till matgäster inom förskola, skola, fritids, äldreomsorg och sjukvård i Sverige. Mer än varannan måltid inom hela food service serveras inom det offentliga och cirka 35 000 personer arbetar idag inom offentlig måltidsverksamhet i Sverige men vi ser en svikande trend för personer som utbildar sig för att arbeta i de offentliga köken.

Utmaningar väntar de offentliga måltiderna

Stora pensionsavgångar väntar inom de offentliga köken samtidigt som alltför få söker sig till kockyrket. Gymnasieutbildningarna, som hittills varit den största källan till utbildad kompetens, täcker inte längre behovet och det saknas rekryteringsunderlag. Detta är innebär utmaningar för kommuner och landsting som behöver hitta nya alternativ för rekrytering och kompetensförsörjning. Projektet Future Kitchen startade 2017 och tar sig an utmaningarna!

Integration och språkträning

Sedan starten Future Kitchen främst riktats mot nyanlända för att ta tillvara på mänskliga resurser och skapa en meningsfull första tid i ett nytt land. De medverkande personerna erbjuds en praktikplats i ett offentligt kök som ger språkträning och personligt handledarskap som ett sätt att komma in i svensk kultur och på den svenska arbetsmarknaden. De medverkande verksamheterna får genom Future Kitchen ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, ökad beredskap och ökad förmåga att servera måltider till personer med olika bakgrunder och behov. Det finns möjlighet att anpassa Future Kitchen så att konceptet möter de behov som din kommun har gällande personer/grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Future Kitchen i korthet:

  • Utbildning av handledare i KUB-modellen under ledning av Validering Väst
  • Studiebesök i kök och rekryteringsträffar anordnas för att värva praktikanter
  • Praktiken inleds med en introduktionsutbildning för praktikanterna tillsammans med handledare på arbetsplatsen
  • Praktiken pågår under 3 månader och sker i kombination med SFI
  • Future Kitchen är ett samverkansprojekt mellan Skolmatsakademin och Måltid Sverige, och finansieras av Västra Götalandsregionen

Vill du veta mer?

För mer information besök Skolmatsakademins systerprojekt Måltid Sverige.
Projektet avslutades november 2023.