Verksamhetsledning

Gunilla Martinsson är verksamhetsledare i Skolmatsakademin sedan hösten 2022. Gunilla har medverkat i Skolmatsakademins nätverk sedan starten 2006. Gunilla har varit en del av styrgruppen i många år och som verksamhetsledare arbetar hon med frågorna som hon brinner mest för – De offentliga måltiderna och då speciellt med måltiderna inom skola/förskola.

I rollen som verksamhetsledare ansvarar Gunilla för kontakt och kommunikation med Skolmatsakademins medlemmar gällande nätverksträffar, inspirationsdagar, utvecklingsprojekt, med mera. Hon har sitt kontor på RISE kontor i Delsjömotet, strax utanför Göteborg men medverkar gärna och ofta i olika forum där frågor om skolmåltiden berörs.

Gunilla har arbetat med offentliga måltider i drygt tre decennier så hon är ett välkänt ansikte inom skolmatssverige. Innan hon tog klivet över till Skolmatsakademin var hon måltidschef i Munkedals kommun där hon bland annat medverkade i Vinnova och Livsmedelsverkets utvecklingsprojekt ”Ett nytt recept för skolmåltiden”. Dessförinnan har hon arbetat i olika offentliga organisationer i Västsverige

Genom sin medverkan i Kost & Närings fokusgrupp för skola och förskola har Gunilla bland annat medverkat i arbetet med att ta fram de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassade måltider.

Kontaktuppgifter

E-post: gunilla.martinsson@ri.se

Adress:

RISE Jordbruk och livsmedel
Att: Skolmatsakademin
Box 5401
Frans Perssons väg 6
402 29 Göteborg