Medlemsexklusiva utbildningar

Vi fyller på löpande, håll gärna koll på vår hemsida! Saknar du något i utbildningsutbudet? Hör gärna av dig till skolmatsakademin@ri.se

Barnkonventionen – Från teori till praktik

Utbildningen är framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR) i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och är öppen för alla. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

Klimatsmart mat på våra fat

Utbildningen är utvecklad i samarbete mellan Koncernkontorets miljö- och livsmedelsexperter från Västra Götalandsregionen (VGR), RISE och representanter från måltidsverksamheter i Västra Götaland. Utbildningen finansieras av regionens miljönämnd och av medel från klimatväxlingsprogrammet. Syftet med webbutbildningen är att öka kunskapen om matens klimatpåverkan.

Livsmedelshygien – Baskunskap för offentlig måltidspersonal

Med Skolmatsakademins kurs ”Livsmedelshygien: Baskunskap för offentlig måltidspersonal” får du de grundläggande kunskaper inom livsmedelshygien som du behöver för att kunna arbeta i ett offentligt kök.

Specialkost: Baskunskap för offentlig måltidspersonal

Skolmatsakademins kurs ”Specialkost: Baskunskap för offentlig måltidspersonal” ger dig de grundläggande kunskaperna om specialkost som du behöver när du arbetar i ett offentligt kök.

Utbildning i köksekonomi och hållbarhet för måltidspersonal

Utbildningen innehåller förståelse för köksekonomi, hushållning och hållbarhet. Kursen kan användas som uppfräschning för kökschefer, men även som utbildning för kockar samt måltidsbiträden som vill ha en större förståelse för hur man arbetar mer hållbart.

Webbutbildning Värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet

En digital utbildning på tema värdskap, kvalitet och bemötande i offentlig måltidsverksamhet. Utbildningen riktar sig till måltidspersonal som arbetar med att skapa måltidstrivsel inom skola, vård och omsorg.