Snart PÅSK!

23 mars, 2023

Påsken är en av våra allra godaste och gladaste högtider Våren är här, ljuset är tillbaka och Skolmatsakademins bordsryttare med nyttigt påskäggstema kan dukas fram! Bordsryttare – Påsk Eggande Gott

Ändring i aktivitetsprogrammet den 25/4

20 mars, 2023

Ändring i aktivitetsprogrammet den 25/4 Det planerade studiebesöket till Halla Gård som skulle ägt rum den 25e april har skjutits fram till höstterminen. Vi kommer därmed erbjuda en annan efterfrågad aktivitet istället – föreläsningen ”Starka team och det goda värdskapet”. Mer information om denna aktivitet hittar ni här!    

Aktivitetsprogram 2023

20 mars, 2023

Aktivitetsprogram 2023 Webbinar och föreläsningar 17 januari kl 13.00-15.00 Smaka på havets skafferi – möjligheter med hållbar sjömat inom offentlig måltid. 31 januari kl 13.00-16.00 Kompetensförsörjning – Attraktiv arbetsplats (digital workshop/interaktivt webbinar) 22 februari kl 13.30-15.00 Krisberedskap: Vad betyder handboken för offentliga måltider? Hur startas arbetet upp? 28 februari Sensorikens betydelse för matglädje! 16 mars…

Learnfood – Ny ansökan inlämnad!

7 mars, 2023

Learnfood Skolmatsakademin har tidigare genom projektet Väl godkänt för skolmåltiden haft samverkan med nordiska initiativet Learnfood och nu hoppas vi på fortsatt samarbete. Syftet med Learnfood är kunskapsutbyte och gemensamt lärande om skolmåltider i de nordiska länderna. Första projektperioden pågick under pandemin vilket begränsade möjligheterna till att mötas fysiskt. Nu har vi fortsatt samarbetet i…

Gastronomiledare – framtidens mat och protein

7 mars, 2023

Gastronomiledare – framtidens mat och protein Denna utbildning ges av Yrkesakademin och är en påbyggnadsutbildning för dig som är kreativ i köket och vill utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens kring hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö samt nya tidens gröna protein och blå mat. En utbildning som ger dig verktyg och inspiration för att möta de krav dagens…

Nationell pilotinsamling, livsmedelsstatistik

7 mars, 2023

Nationell pilotinsamling, livsmedelsstatistik I februari 2023 ombads alla kommuner i landet att lämna uppgifter över inköpta livsmedel från föregående år (2022).  Insamlingen är avslutad och i mars/april pågår bland annat arbete med att tanka in all data i Silo*-databasen. Alla som lämnat uppgifter kommer att bjudas in till ett digitalt möte där resultaten från pilotinsamlingen…

Kostdagarna 2023 – Hur svårt kan det vara?

7 mars, 2023

Kostdagarna 2023 – Hur svårt kan det vara? I en orolig tid, då problemen hopar sig och de dystra prognoserna avlöser varandra, är det minst sagt mänskligt om känslorna av tillförsikt, hoppfullhet och framtidstro får sig en törn. Men behöver det faktum att mycket just nu är tufft verkligen betyda att allt är – och måste – vara det? Inte…

Skolriksdag 2023

7 mars, 2023

Skolriksdag 2023 Den 8-9 maj anordnas Skolriksdagen i Stockholm, en mötesplats för bland annat rektorer med ansvar för förskola, skola och vuxenutbildning. Skolriksdagen är ett bra tillfälle för er förvaltningsledning och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden. På konferensen kan ni tillsammans knyta kontakter, ta del av ny kunskap och av lärandeexempel….

Nya nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider

7 mars, 2023

Nya nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider Dryga tre år efter den första versionen – och en stor mängd ändringar, tillägg och justeringar senare – släpps den stora uppdateringen av Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Digital lansering När: Den 16 mars Var: Kost…

Skolmatsakademin debatterar om skolfrukost i riksdagen den 29 mars

7 mars, 2023

Skolmatsakademin debatterar om skolfrukost i riksdagen den 29 mars Debatten modereras av Kajsa Asp Jonson och övriga deltagare i panelen är LRF, Rädda barnen och varsin representant från en grundskola/gymnasium. Dagen inleds med Nationalekonomen och forskaren Dan-Olof Rooth presenterar sin studie om kopplingen mellan skollunch och nationalekonomi.

1 2 3 7