Styrgrupp

Verksamhetsledningen består även av Skolmatsakademins styrgrupp som finns till hjälp i den övergripande planeringen, vid behovsinventering och i det strategiska arbetet. Styrgruppen består av representanter från nätverkets arbetsgrupp (se nedan) samt från Västra Götalandsregionen.

Representanter

Anna Löfgren Adén – Miljöutvecklare Måltidsservice Härryda kommun

Till vardags arbetar Anna Löfgren Adén med miljöfrågor kopplade till måltiderna i den offentliga regin. Anna rör sig vant mellan frågor som matsvinn och klimatpåverkan och hon har spännande idéer kring hur man kommer framåt i dessa frågor.

E-post: anna.lofgrenaden@harryda.se


AnnChristin Pinola – Rektor Tollsjöskolan, Bollebygd

AnnChristin Pinola är rektorn som lärde alla oss andra att se vilket guldägg skolmåltiden egentligen är. AnnChristin är en pionjär inom området schemalagd skollunch på lektionstid. Dessutom är hon en flitigt anlitad inspiratör och föreläsare på ämnet.

E-post: ann-christin.pinola@bollebygd.se


Linnéa Qvirist – Regionutvecklare inom livsmedel och gröna näringar, Västra Götalandsregionen

Linnéa Qvirist är regionutvecklare på Koncernstab Regional utveckling på Västra Götalandsregionen. Hennes ansvarsområde inom regional utveckling är livsmedelskedjans senare delar, inklusive satsningar inom offentliga måltider. Linnéa fungerar som Skolmatsakademins länk till vår medfinansiär och grundare, Västra Götalandsregionen.

E-post: linnea.qvirist@vgregion.se


Ulrika Alfredsson – Enhetsschef Måltid Skola, Göteborgs Stad, SDF Lundby

UlrikaAlfredsson har många års erfarenhet av mat och måltider i kommunal regi. Erfarenheten sträcker sig både från mindre kommuner till länets största kommun Göteborgs stad. Ulrika är en fena på omvärldsbevakning och fungerar som Skolmatsakademins ögon och öron. Främst mot Göteborgs Stads tio stadsdelar, där det ständigt puttrar av aktivitet i grytorna.

E-post: ulrika.alfredsson@lundby.goteborg.se


Nathalie Torstensson – Kostchef i Lidköpings kommun

Nathalie Torstensson är en av nätverkets kostchefer. Hon har fokus på utveckling och dialog kring länets offentliga måltider i länet. I Lidköpings kommun är man inte sena på att testa nya metoder eller tankesätt som kan bidra till en förbättring av medarbetarnas arbetsmiljö och matgästernas måltidsupplevelse. Nathalie brinner – som så många andra i nätverket! – för för att kunna servera lokalproducerad och hållbar mat av hög kvalitet till sina matgäster.

E-post: nathalie.torstensson@lidkoping.se


Johanna Skenning – Måltidsstrateg i Ulricehamn kommun

Johanna Skenning är måltidsstrateg för ett nätverk som kallar sig BUST (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo). Hon jobbar främst med upphandlingar inom livsmedel och storköksrelaterade områden inom BUST. Hon utvecklar dessutom strategier kring hållbarhet för Ulricehamns kommun i enlighet med Agenda2030. Johanna har arbetat som kostchef i andra kommuner men har nu landat i att hållbarhetsfrågorna är hjärtefrågan för henne.

E-post: johanna.skenning@ulricehamn.se


Anna Skogsberg – Verksamhetsutvecklare Måltid i grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad

Anna Skogberg arbetar som verksamhetsutvecklare inom måltid på grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Som verksamhetsutvecklare stöttar Anna verksamheterna, medarbetarna och cheferna i sina uppdrag. Hon även leder projekt och uppdrag som rör arbetet för en likvärdig och hållbar måltid.

E-post: anna.skogberg@grundskola.goteborg.se