Nordic Seafood Summit 2024, 24-25 januari

Representanter från Skolmatsakademin och Måltid Sverige deltog på årets Nordic Seafood Summit, där sjömatsbranschens alla aktörer samlas från hela Norden, från under ytan till grytan. Här möts allt från fiskare och odlare till grossister, förädlingsindustri, handel, restaurang, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Eventet ska enligt arrangörerna ses som en möjlighet att bjuda in till dialog och inspiration kring hur vi gemensamt kan möta de hållbarhetsutmaningar som finns, och samtidigt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för branschen som helhet. Nordic Seafood Summit är icke-vinstdrivande, ägs av Nordiska fiskmässan och utvecklas med stöd från Västra Götalandsregionen. Bakom arrangemanget står Finnvacum, Innovatum Science Park och Västkustfiskarna. Partners är Fiskbranschens riksförbund, MSC och RISE.

RISE monter på mässan uppsöktes av flera aktörer där det diskuterades om den offentliga måltidens stora betydelse när det kommer till att nå ut med hållbar sjömat. Flertalet intressenter till Switch-projektet och några av Skolmatsakademins och Måltid Sveriges medlemmar kunde ”matchmakas” inför nya samarbeten.

På scenen kunde man ta del av spännande föredrag från olika aktörer med det gemensamma temat att öka konsumtionen av svensk hållbar sjömat. Även Skolmatsakademin medverkade på scenen och pratade om vikten av att barn måste lära känna nya smaker när det kommer till nya lite mer okända hållbara sjömatsprodukter. Det är ett långsiktigt arbete som tar tid och vikten av produktutveckling är avgörande. Skolmatsakademin har därför startat en produktutvecklingsgrupp där vi samlar sjömatsproducenter och offentliga kockar för att tillsammans med en produktutvecklare ska komma fram till perfekt textur, smak, namn, utseende med mera i syftet att det ska tilltala våra barn och unga. Detta har även formats till en perfekt aktivitet i EU-projektet Switch som RISE tillsammans med Chalmers driver. Musselfabriken som är en part i utvecklingsgruppen var själva med på scenen och pratade om musslornas fantastiska fördelar när det kommer till både näring och miljö. Supernyttig snabbmat fullproppat med järn, B12, vitaminer och mineraler och de ser offentlig sektor som en viktig motor i att nå ut med produkten. Som Janne från Musselfabriken säger:  ”- Fisk e disco men musslor är rocknroll!”. Andra aktörer, bland andra Gårdsfisk, pratade om nya sätt att få fram fisk genom att föda upp fisk på gården för att minska överfisket, för ett hav i balans. Nordic Seafarm pratade om den hållbara produkten tång som även den behöver komma in i offentlig sektor. Ett par doktorander från Blå mat Chalmers presenterade sin spännande forskning, tex hur man kan få mer sill till livsmedel då endast 8% av all sill som tas upp blir till mat, samt lärdomar från storskalig kinesisk algodling.
Begreppet hållbar sjömat kan helt enkelt se väldigt olika ut runt om i världen. Slutligen berättade Innovatum om sitt projekt Blå bio clusters som en viktig länk mellan forskning, företag och offentlig verksamhet.

Sammanfattningsvis var det en otroligt lärorik och trevlig dag, med många nya bekantskaper men också möten med flera av nätverkens medlemmar!