Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) är ett nätverk som verkar för energieffektivisering i storkök och livsmedelshandel via kunskapsspridning och utvecklingsprojekt inom utrustning, fastighetsteknik, beteende, livsmedelskyla med mera.

Det vänder sig främst till alla som har som huvudsaklig verksamhet att sälja eller tillaga livsmedel, alternativt tillhandahåller lokaler för detta.
Notera framförallt deras nyligen lanserade och kostnadsfria utbildning Energismart Beteende i Storkök.
Här får du konkreta tips och råd som kan hjälpa dig och dina kollegor att spara energi och effekt i köket. Utbildningen har tagits fram med stöd av Energimyndigheten.