Världsvattendagen – fokus på betydelsen av färskvatten och verka för ett hållbart hanterande av vatten.

Världsvattendagen, instiftad av FN 1992 och årligen firad den 22 mars, syftar till att öka medvetenheten om vattenfrågor och främja hållbar vattenhantering. Årets tema, ”Vatten för fred”, betonar vikten av tillgång till rent vatten för en stabil och fredlig värld.

Alla kan bli hållbara vattenanvändare! Med små knep i vardagen som till exempel att stänga av kranen när du borstar tänderna, minska duschtiden och stänga av när du tvålar in dig, samt sluta vattna gräsmattan med renat dricksvatten, kan det gemensamt sparas tusentals liter vatten varje dag.

Läs mer om Världsvattendagen här


I Skolmatsakademins materialbank finner du även bordsryttare med tema vatten.